Stt Fonden

Stttekredsen
Fonden har en kreds af medlemmer – private, virksomheder, organisationer m.v., som gennem deres kontingent bidrager til Fondens arbejde og er med til at gre Danmark mere grnt – samt sttte videreudviklingen af samlingerne i Gerlevparken ved Jgerspris, der ejes og drives af Fonden.

Fonden er en selvejende institution, der ikke modtager sttte fra det offentlige. Alle administrationsomkostninger dkkes af egne midler, og al faglig sttte til projekter ydes vederlagsfrit af fagfolk, der er tilknyttet Fonden.

Fonden er af SKAT godkendt som almennyttig fond i henhold til ligningslovens 8A, og er sledes ikke indkomst-skattepligtig og berettiget til at modtage gaver med den virkning, at giveren kan f fradrag for disse i sin indkomst inden for de i loven fastsatte grnser.

Iflge de nye regler fra og med 2012 er der intet bundfradrag. Man fr fradrag for alle bidrag til hver forening, alts ogs for belb under 500 kr. Man kan hjst f fradrag for 14.500 kr., hvis man samlet giver 14.500 kr. og derover. For at opn fradraget giver man sit cpr.nr. til fonden, der derefter indberetter belbet til SKAT.

Stttekreds-medlemmer modtager Fondens rsskrift og inviteres til at overvre det rlige reprsentantskabsmde, der afholdes i maj mned. Mdet afholdes enten som et dagsmde, hvor der arrangeres foredrag og/eller rundvisning. Eller mdet arrangeres over en week-end med strre ekskursion og flles aftensarrangement.
Mderne afholdes forskellige steder i Danmark.

Sttte til Fonden gr ubeskret til uddeling af trer og buske.

Kontingent
rlige kontingent for private = kr. 200
rlige kontingent for virksomheder og institutioner m.v. = kr. 400.
Kontingent indbetales p Fondens konto i Sydbank:
Reg. nr. 6735 konto nr. 1866578

Andre mder at sttte Fondens arbejde p:

Gavebrev
Strre fradrag kan opns ved at oprette et gavebrev, i henhold til hvilket man forpligter sig til rligt over en periode p mindst 10 r af yde et fast belb.

Testamente
Man kan ved oprettelse af testamente betnke Fonden og p den mde sttte arbejdet med at bevare eller nyskabe beplantninger i Danmark.