Hvad arbejder vi med?

Fonden for Trer og Milj arbejder med "gennem oplysning, forskning eller p anden mde at sttte bestrbelser for inden for landets grnser at bevare eller nyskabe trplantninger, enkelttrer og buske, der er vrdifulde miljmssigt eller i botanisk, kulturhistorisk eller stetisk henseende". Jf. fondens fundats 2.Ledreborg All. Foto: Hans Erik Lund

Aller
Dette har isr udmntet sig i etablering af nye aller samt retablering af gamle aller, herunder specielt mange tidligere elmealler.
Forretningsudvalget lgger meget vgt p at nye aller skal vre til glde for andre end ejeren af allen, dvs. ogs for trafikanten. Aller til private ejendomme er meget ofte med til at opdele landskabet – danne kulisser.

Plantning for lokalsamfundet
Projekter fra borgerforeninger, ungdomsforeninger og lign. om nyplantning af borgerforeningers arealer kan Fonden ogs sttte med tildeling af trer og planter.

Sansehaver
Etablering af specialhaver – duft-, fle- og erindringshaver – til institutioner el. lign., der henvender sig til personer med strke fysiske og psykiske handicap, kan ogs vre et omrde, hvor fonden kan tnkes at give vejledning og plantemateriale til.

Enkelttrer
Markante trer i landskabet eller bybilledet vil Fonden tillige kunne sttte.

Bevaring af trer og plantninger
I tilflde hvor der er delte meninger om en eksisterende plantnings fortsatte besten kan Fonden tilbyde sin ekspertise og erfaring.

Sttte til forskning
I specielle tilflde kan Fonden sttte forskningsprojekter med konomisk hjlp.

Generelt
Forretningsudvalget lgger i sin behandling af indkomne ansgninger meget stor vgt p at nyplantningen er sikret en ordentlig vedligeholdelse og naturligvis i de tilflde, hvor det mtte krves, at ejerens tilladelse til plantningen er opnet.