Hvem er vi?

Efter reprsentantskabsmdet 2019 er sammenstningen af
reprsentantskabet flgende:

Formand for reprsentantskabet
Professor Katherine Richardson Christensen, Biologisk Institut,
Kbenhavns Universitet

Fra Dansk Dendrologisk Forening
Studielektor, cand.scient. Peter Hoffmann
Tidl. statsskovrider Niels Juhl Bundgaard Jensen
Forstkandidat Hans Erik Lund
Lektor emerita, cand.scient. Jette Dahl Mller
Forstkandidat Christian Mrk Hansen

Fra Danmarks Naturfredningsforening
Cand.scient. Henrik Jrgensen

Fra Dansk Planteskoleejerforening
Planteskoleleder Torben Leisgaard Jensen

Fra Dansk Skovforening
Sogneprst Jrgen Kappel Hansen

Fra Danske Anlgsgartnermestre
Anlgsgartnermester Leif Rasmussen

Fra Danske Landskabsarkitekter
Landskabsarkitekt Elzlina Van Melle

Fra Det Danske Haveselskab
Bente Siiger Lust

Fra Det Danske Rosenselskab
Lilian Sknager

Fra Gerlevparkens Venner
Sussie Staun Pallesen

Fra Hedeselskabet
Regionschef Christian Als

Fra Kommunale Park- og Landskabsforvaltere
Landskabsarkitekt Hans Ove Pedersen

Fra Skov og Landskab, Kbenhavns Universitet
Arboretmester Ole Rasmus Byrgesen

Fra Skovhistorisk Selskab
Cand.silv. Helle Serup

Enkeltmedlemmer
Landskabsarkitekt Tove Hyllested
Professor Erik Dahl Kjr
Lektor Marie Riegels Melchior
Skov- og landskabsingenir Christian Ticheler Sborg

Forretningsudvalget
Peter Hoffmann (formand)
Hans Erik Lund (kasserer)
Sussie Staun Pallesen (sekretr)
Torben Leisgaard Jensen

Sekretariat
Sekretariatsleder Henni Steffensen