Velkommen til Fonden


Fondens årsmøde 2016 afholdes lørdag den 18. juni kl. 10.00 på Gerlev Kro med efterfølgende rundvisning i Gerlevparken.

Dagsorden for repræsentantskabsmødet, der begynder kl. 10.30
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Spørgsmål til beretningen
5. Regnskabet 2015
6. Spørgsmål til regnskabet
7. Valg til repræsentantskabet
8. Valg til forretningsudvalget
9. Forretningsudvalgets beretning
10. Beretning for Gerlevparken
11. Eventuelt

Tilmelding til årsmødet